BAG

Мисия

Да удовлетворяваме във възможно най-висока степен изискванията и очакванията на нашите клиенти и партньори. Съобразно нашите възможности, и да постигаме дълготраен икономически просперитет, който да ни осигури устойчивост и стабилност в развитието в страната и региона. Същевременно основен приоритет за нас е стриктното спазване българското и европейско законодателство и законодателството на страните в които работим. В нашата дейност се стремим винаги да налагаме и поддържаме най-високи стандарти в управлението на качеството, ефективност и екологична съобразност, съгласно приложимите отраслеви, национални и международни стандарти и доказалите се като най-добри международни авиационни практики.

 

Визия

Да утвърдим своята позиция на водещо авиационно холдингово дружество в България и Югоизточна Европа и да продължим да бъдем предпочитан партньор в авиационния сектор за световни компании, желаещи да инвестират в региона. Да запазим тенденцията за стабилен ръст в международен план чрез развитие на големи авиационни, инвестиционни проекти в световен мащаб.

 

Стратегия

В дългосрочен план стратегията за развитие на „Бългериан Еъруейз Груп“ ЕАД е насочена към качествено и количествено увеличение на обема проекти във всички области на авиационната индустрия, развитие на съвременни, управленчески стратегии и тяхното непосредствено прилагане.