BAG

Международно летище Казан

Казан е един от най-големите градове в Русия и столица на Република Татарстан, важен индустриален, търговски и културен център и средище на татарската култура. Населението му наброява над 1 млн. жители, а през лятото на 2013 г. там се проведе XXVII Световна лятна универсиада. С въвеждането в експлоатация през ноември 2012 г. на новия терминал, Международно летище Казан получи възможността да приема самолети от всички типове и да обслужва огромен пътникопоток, посрещайки нуждите на обновения град на нивото на всяка световна столица.
 
Архитектурната част на проекта „Реконструкция и разширение на Международно летище Казан” – Терминал 1А, е разработен въз основа на:
- генерален план за развитие на летището в гр. Казан; задание за проектиране;
- действащите на територията на РФ нормативни
- документи, също и в съответствие с международните стандарти (IATA Airoport Development Reference Manual 9th Edition, ICAO).
 
Цел:
- Строителство на новия Терминал 1А с пропускателна способност 600 пътника/час, достигане равнище на комфорт „С” IATA и обезпечаване на международните изисквания по организация на 100% автоматичен тристепенен контрол, и преглед на багажа за заминаващи и транзитни пътници.
- Увеличаване на доходите от неавиационна дейност. Търговските площи в новия Терминал 1А трябва да представляват около 15% от общата площ на терминала, без да се отчитат циркулационните площи (коридори, проходи, стълбища) и техническите помещения.
- Проект на предгаровия площад със строителство на открит паркинг за 400 автомобила и закрит паркинг за 227 автомобила, с максимално използване на терена.
 
Сгради и съоръжения
В състава на проекта влизат следните сгради и съоръжения:
- Терминал 1А;
- Закрит паркинг;
- Технологични сгради:
а) трансформаторна станция с дизелгенератор
б) парова централа
в) чилерна станция

 

+