BAG

Лидер в авиaционните
услуги за България и
Югоизточна Европа,
специализирана в
развитието на авиационни
проекти, стратегии и
управление.

Наши партньори са водещи
международни компании.